Muzeális minősítés

Muzeális minősítéssel kapcsolatos információk

 

A 30 évnél idősebb járművek üzemben tartását bizonyos feltételek teljesülése esetén könnyített formában teszi lehetővé a vonatkozó jogszabály. Ez az úgynevezett muzeális (veterán) kategória.

Jóváhagyott Muzeális Minősítési Szabályzat 2022.02.14.

Minősítési naptár 2023.
Minősítési tarifatáblázat 

A Hatályos jogszabály szerint:
„Muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltak az irányadók.”
A bizottság a feladatát minisztériumi jóváhagyással bíró, részletesen kidolgozott, a vizsgálat technológiáját, a megfelelés kritériumait is tartalmazó szabályzat szerint látja el. A minősítés maximum 5 évre, a jármű tulajdonosa nevére szól. Tulajdonosváltozás esetén az érvényesség automatikusan megszűnik. A minősítés eredményét a bizottság által kiadott eredeti dokumentum igazolja, melyet a jármű forgalmi engedélyével együtt kell tartani, mert azt az arra jogosult hatóságok ellenőrizhetik. A muzeális minősítések időpontjai, helyszínei évente egyszer, előre kerülnek meghatározásra és közzétételre.
A „Muzeális Minősítő Bizottság szabályzata a járművek muzeális minősítéséről” c. módosított szabályzat a Közlekedési Értesítő IV. évfolyam 13.-ik számában (2005. július 15.) jelent meg.
A járművek muzeális minősítésének elvégzésére a vonatkozó jogszabály a Muzeális Minősítő Bizottságot hatalmazta fel.

A bizottság tagjai:

 • FIVA magyarországi képviselője a MAVAMSZ
 • Magyar Autóklub
 • Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum
 • A megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

A muzeális minősítésből fakadó kedvezmények:

 1. A gyártáskori paraméterek alapján történő műszaki vizsga;
 2. Az időszakos műszaki vizsga érvényessége max. 5 év;
 3. Kedvezményes gépjármű felelősség biztosítás;
 4. Az OT betűjelű rendszámmal ellátott járművek mentesek: a teljesítményadó alól, a cégautó-adó alól, luxusadó alól.
 5. Az Euro IV. uniós környezetvédelmi előírásokat nem teljesítő járműveket Unión kívüli országból Magyarországra kizárólag muzeális minősítéssel lehet behozni és  forgalomba helyezni;
 6. Muzeális járműként importált járműre a regisztrációs adót nem kell megfizetni;
 7. Muzeális minősített járműre nem kell környezetvédelmi vizsgálat;
 8. A muzeális minősítés egyben hatósági eredetvizsgálat is, így első forgalomba helyezésekor és tulajdonos váltáskor csak muzeális minősítés kell, ezért ezekre a járművekre nem kell integrált műszaki vizsga;
 9. Lehetőség van az összeépített (több azonos típusból összerakott) jármű muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;
 10.  Lehetőség van a sport célokra az előírások szerint átalakított járművek muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére;
 11. A FIVA minősített járművek a muzeális minősítést is megkapják;
 12.  A megőrzésre, muzeális minősítésre érdemes járművek a muzeális minősítő bizottság előminősítésével a forgalomból átmenetileg nem csak fél évre, hanem 5 évre kivonhatóak, majd a 30. év betöltése után újból forgalomba helyezhetők;

Változások a múzeális járművek műszaki vizsgáztatásában

A minősített múzeális jellegű járművek esetében a műszakivizsga szabályai 2013.junius 1-től az alábbi módon változtak:
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2013. június 1-vel a következőképpen módosult: 19/A. §
(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatóság vizsgabiztosa által a közlekedési hatóság vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a - (4)-(5) bekezdésben meghatározott - muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.